Vietsovpetro hoàn thành kế hoạch khai thác 6,11 triệu tấn dầu năm 2012, doanh thu trên 5 tỉ USD

Tin mới

20/12/2012 04:00

M.Nhung