Vĩnh Long: Đầu tư 5,3 tỉ đồng để thi công 8 công trình bán điện trực tiếp cho 1.800 hộ năm 2012

Tin mới

02/10/2012 02:00

M.Nhung