WB và DFID hỗ trợ Việt Nam 9 triệu USD cho dự án phòng chống HIV/AIDS năm 2013

Tin mới

27/12/2012 21:20

T.Tiên