Xuất khẩu gạo cả năm đạt trên 7,650 triệu tấn, lớn nhất từ trước đến nay.

Tin mới

04/12/2012 22:20

 

T.Kim