Yên Bái: Nhiều hộ dân trồng cây, xây dựng công trình đón đền bù giải phóng mặt bằng trên QL 32C

Tin mới

26/11/2012 17:41

T.Tiên