Cầu... chờ sập!

Tin mới

06/07/2013 15:13

Cầu Rạch Đĩa và cầu Long Kiểng nằm trên trục đường Lê Văn Lương hiện nay đã xuống cấp trầm trọng

Viết Thuận