Ghi nhanh Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

Tin mới

27/07/2013 21:18

Các đại biểu công đoàn đến từ TP.HCM thay mặt hơn 1 triệu đoàn viên, gởi đến Đại hội XI Công đoàn Việt Nam những tâm tư, nguyện vọng về hoạt động công đoàn.