Người làng ồ ạt bỏ xứ: Khó giữ chân!
15.04.2015 | 22:42 PM

Người làng ồ ạt bỏ xứ: Khó giữ chân!

Khoảng 38% lao động nông nghiệp dù có việc vẫn quyết định bỏ xứ đi làm ăn xa do nghề nông thiếu ổn định mà thu nhập lại thấp

Người làng ồ ạt bỏ xứ: Không ly hương lấy gì sống!
13.04.2015 | 22:09 PM

Người làng ồ ạt bỏ xứ: Không ly hương lấy gì sống!

Thanh niên trai tráng bỏ xứ khiến làng quê giờ đây thiếu lao động trầm trọng. Có địa phương phải cử cán bộ nhiều thôn vào tận miền Nam vận động cả tháng để quyên tiền xây dựng nông thôn mới

Người làng ồ ạt bỏ xứ
12.04.2015 | 22:03 PM

Người làng ồ ạt bỏ xứ

Không thể sống với hơn 1 sào ruộng, nhiều người đã bỏ xứ mà đi, gửi lại quê nhà những đứa con thơ. Làng quê giờ ruộng đồng bỏ hoang nhiều, đi đâu cũng thấy toàn người già, trẻ nhỏ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sau »