Transocean bị phạt 1,4 tỉ USD do sự cố tràn dầu ở Vịnh Mêhicô

Tin mới

04/01/2013 13:59

Phong Linh