Ông Nguyễn Thành Tài và bà Lê Thị Thanh Thúy nói lời sau cùng

Đức Huy