HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Không để bệnh nhân tự mua thuốc, vật tư y tế

Bộ Y tế đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm để chấm dứt triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Không để bệnh nhân tự mua thuốc, vật tư y tế
Xem thêm