Chế tạo thành công robot vận chuyển trong khu cách ly

(NLĐO)- Robot vận chuyển trong các khu vực cách ly được Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng cho ra đời sau 2 tuần Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng

Chế tạo thành công robot vận chuyển trong khu cách ly
Xem thêm