Không quá lo về nội dung thi vào lớp 10

Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM là học đến đâu thi đến đó, vì vậy học sinh không nên lo lắng mà chỉ cần tập trung ôn kỹ những nội dung đã học để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10

Không quá lo về nội dung thi vào lớp 10
Xem thêm