Trường mầm non nhốt học sinh vào tủ dừng hoạt động từ 30-8

(NLĐO)- Trường Mầm mon Maple Bear Westlake Point, nơi có giáo viên nhốt học sinh vào tủ quần áo, sẽ dừng hoạt động từ ngày 30-8 tới.

Trường mầm non nhốt học sinh vào tủ dừng hoạt động từ 30-8