Cận Tết, nhiều mẫu xe máy "cháy hàng"

Trong khi hàng loạt mẫu xe máy ế ẩm thì một số mẫu tiêu thụ khá mạnh, giá tăng đáng kể

Cận Tết, nhiều mẫu xe máy "cháy hàng"
Xem thêm