VinCommerce bổ nhiệm nhân sự cấp cao, tập trung tái cấu trúc toàn bộ hệ thống bán lẻ

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt hơn 1 tỉ USD, dự kiến hòa vốn vào quý IV/2020 là kết quả bước đầu của chiến lược tái cấu trúc hệ thống VinMart/VinMart+ được VinCommerce thực hiện sau gần 1 năm về với Tập đoàn Masan.

VinCommerce bổ nhiệm nhân sự cấp cao, tập trung tái cấu trúc toàn bộ hệ thống bán lẻ
Xem thêm