Tiết lộ điều chưa bao giờ kể về chuyên án 419D

(NLĐO) - Hành trình phá chuyên án ma túy mang bí số 419D đầy cam go, nhiều trắc trở và lần đầu được tiết lộ những điều chưa bao giờ được kể.

Tiết lộ điều chưa bao giờ kể về chuyên án 419D
Xem thêm