HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

"Đẩy" cung, "thúc" cầu nhà ở xã hội

Có thể thấy bài toán về phát triển nhà ở xã hội sẽ rất khó giải nếu chọn sai xuất phát điểm giải đề bài

"Đẩy" cung, "thúc" cầu nhà ở xã hội