Ông Nguyễn Thành Tài và bà Lê Thị Thanh Thúy nói về mối quan hệ trước Hội đồng Xét xử

Ông Nguyễn Thành Tài kể về quá trình công tác của mình khi còn là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM

Đức Huy - Lê Vĩnh