Thêm 11 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam trong ngày 20-5

Nhóm Phóng viên