Bà Tô Thị Bích Châu: Kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa tham nhũng bằng hành động cụ thể - Ảnh 1.
Bà Tô Thị Bích Châu: Kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa tham nhũng bằng hành động cụ thể - Ảnh 2.

Tôi tên Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X, đây là niềm vinh dự đối với bản thân và với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi đang công tác. Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm lựa chọn tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau:

Thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời đến lãnh đạo chính quyền Thành phố những ý kiến đóng góp của cử tri. Tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện Hiến pháp, Pháp luật, chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nói chung và của phụ nữ, trẻ em, nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng và phát triển.

Quan tâm đến chính sách người có công; Công tác giảm hộ nghèo tăng hộ khá; Giải quyết việc làm; Chăm lo đến sức khỏe của người dân và chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố; Phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Giám sát việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các chính sách liên quan đến đất đai, luôn là vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm, nhằm đem lại môi trường sống trong lành và ổn định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng dân cư; Công tác cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên thông trên toàn Thành phố, cũng là vấn đề cần được giải quyết thấu đáo, giúp cho người dân và doanh nghiệp giảm chi phí, bớt thời gian đi lại và không còn gặp những thủ tục rườm rà, góp phần xây dựng các cấp chính quyền trên địa bàn Thành phố ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, xa rời dân. Đồng thời, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn bằng quyết tâm cao, bằng hành động cụ thể gắn với công tác là cơ quan hoạt động trong tổ chức có vai trò giám sát, theo dõi, xem xét, đánh giá và kiến nghị đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật.

Với kinh nghiệm là đại biểu Quốc hội của khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố qua 2 nhiệm kỳ khóa VIII và IX, tôi nguyện hứa sẽ làm hết sức mình, mang những kiến thức, năng lực và tâm huyết của mình để nói và làm tốt nhất nhiệm vụ được phân công, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân./.

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Bình Luận
0 người đã bình luận bài viết này
Mới nhất Hay nhất