Bà Trần Kim Yến: Dành nhiều thời gian, công sức để thực hiện các nội dung cử tri quan tâm - Ảnh 1.
Bà Trần Kim Yến: Dành nhiều thời gian, công sức để thực hiện các nội dung cử tri quan tâm - Ảnh 2.

Trong nhiệm kỳ qua, Tôi đã nỗ lực thực hiện trách nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa XIV, gắn bó với cử tri, giám sát thực hiện pháp luật tại cơ sở, tham gia đề xuất nhiều ý kiến trong xây dựng pháp luật. Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; nếu được cử tri tín nhiệm, bầu chọn làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thường xuyên bám sát hoạt động của cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe chân thành những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của Nhân dân và phản ánh, đề xuất đến Quốc hội, các cơ quan chức năng; đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của cử tri.

Thứ hai, nghiên cứu, tham gia ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; trong đó chú trọng các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người khuyết tật, người lao động có thu nhập thấp, nhất là lao động nữ; hỗ trợ cho doanh nghiệp và người bị ảnh hưởng bởi dịch, bệnh; công tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, chất lượng các dịch vụ xã hội thiết yếu, cơ chế kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành cho Nhân dân.

Thứ ba, tôi sẽ tích cực đề xuất các giải pháp về xây dựng chính quyền đô thị; về đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân và chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý chắc chắn để chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

Thứ tư, là cán bộ cơ sở, tôi có điều kiện thuận lợi trong việc giám sát việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn; đồng thời, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Nhân dân đối với tổ chức, hoạt động của chính quyền các cấp; phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề ở địa phương, thay thế chức năng giám sát do không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường; góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật c ủa Nhà nước phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Tôi nhận thức rõ vị trí, vai trò của Đại biểu Quốc hội, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là cử tri nơi mình ứng cử. Tôi mong muốn được cử tri tiếp tục ủng hộ, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa; dành nhiều thời gian, công sức để thực hiện có hiệu quả những nội dung cử tri quan tâm, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân./.

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Bình Luận
0 người đã bình luận bài viết này
Mới nhất Hay nhất