(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 1.
(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 2.

heo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ chưa được Thủ tướng phê duyệt chủ trương nhưng đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, vi phạm Luật Đầu tư.

(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 4.

Kết luận thanh tra đề cập đến 4 kênh tần số mà Bộ TT-TT đã cấp cho AVG để thực hiện thí điểm "dự án đầu tư xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền" liên kết với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bình Dương.

Theo thẩm định giá của AMAX, 4 kênh tần số có giá trị là 112,32 triệu USD, tương đương hơn 2.429 tỉ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc MobiFone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước nhưng Bộ TT-TT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an cho ý kiến và đã đưa giao dịch này thuộc danh mục Mật là không đúng quy định.

Khi Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ TT-TT xem xét, quyết định theo thẩm quyền được pháp luật quy định về việc giải mật hoặc tiếp tục bảo mật, Bộ TT-TT đã không thực hiện, đồng thời đề nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng là không đúng quy định.

(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 5.

ết luận thanh tra nêu Bộ KH-ĐT có văn bản số 721 ngày 24-11-2015 gửi Thủ tướng, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án là không đúng quy định tại Luật Đầu tư.

Đáng chú ý đó là MobiFone đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG. Ngày 22-1-2016, Bộ KH-ĐT có văn bản nêu rõ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều nguy cơ, rủi ro từ việc mua lại cổ phần AVG trong khi MobiFone đang tiến hành cổ phần hóa và đã "đề nghị dừng thực hiện dự án".  

Hai văn bản nêu trên của Bộ KH-ĐT thiếu nhất quán, trách nhiệm thuộc về các cá nhân có liên quan vụ việc của bộ này.

(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 7.
(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 8.

iên quan trực tiếp đến việc thực hiện cổ phần hóa MobiFone nhưng Bộ Tài chính đã không kịp thời đưa ra những phân tích, đánh giá, đề xuất đầy đủ, toàn diện về những tác động trực tiếp từ việc MobiFone bỏ số vốn rất lớn (8.889,815 tỉ đồng, chiếm gần 60% vốn điều lệ của MobiFone) để đầu tư dự án, ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình cổ phần hóa.

Mặt khác, Bộ Tài chính thống nhất với đề xuất của Bộ TT-TT về chủ trương đầu tư dự án trong khi đang đề nghị Bộ TT-TT chỉ đạo MobiFone rà soát đầu tư đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Bộ này còn đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng, trong khi MobiFone đang tiến hành cổ phần hóa.

(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 10.

hưa có đầy đủ hồ sơ dự án nhưng đã gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính; tổng hợp, phân tích, đưa ra ý kiến thẩm tra, trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho MobiFone mua cổ phần của Công ty AVG để phát triển dịch vụ truyền hình...

(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 12.

Tại văn bản số 209 ngày 28-10-2015, Bộ TT-TT kiến nghị Thủ tướng ""xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng công ty Viễn thông Mobifone", nhưng Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng và ban hành văn bản số 2678 ngày 14-12-2015 với nội dung: "Chấp thuận chủ trương cho MobiFone mua cổ phần của AVG để phát triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ TT-TT thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật" là không đúng nội dung mà Bộ TT-TT đã đề nghị.

Trên thực tế, dự án chưa được thẩm định, trình và chưa được Thủ tướng quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư; trách nhiệm thuộc về cán bộ, công chức có liên quan của Văn phòng Chính phủ.

(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 13.

rong kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đã có văn bản số 4352 ngày 8-12-2014, đề nghị Bộ TT-TT hướng dẫn Công ty AVG không được phép chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài, mà chỉ nên bán cổ phần cho các đối tác trong nước, doanh nghiệp nhà nước là tốt nhất.

(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 15.

Ngoài ra, thương vụ MobiFone mua lại cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật Nhà nước nhưng trên cơ sở đề nghị của Bộ TT-TT, Bộ Công an đã có văn bản thống nhất với Bộ TT-TT về việc đưa tài liệu giao dịch này trong danh mục tài liệu bí mật của Bộ TT-TT với mức độ "MẬT", là chưa phù hợp.

Bộ Công an không có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính nhưng có văn bản số 2889 gửi Bộ TT-TT, trong đó có nội dung: Bộ Công an đánh giá quá trình, quy trình thực hiện dự án do Bộ TT-TT chỉ đạo là thận trọng, chặt chẽ, tuân thủ các quy định pháp luật; có điều kiện và cơ sở để giải quyết các vấn đề về an ninh như Bộ Công an đã nêu; phương án MobiFone đầu tư hơn 8.898 tỉ đồng mua 95% cổ phần của Công ty AVG như trong công văn của Bộ TT-TT đã thấp hơn so với định giá của các đơn vị định giá…

Theo kết luận thanh tra, các ý kiến nêu trên của Bộ Công an là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định.

(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 16.

Về xử lý hành chính

- Đối với Mobifone: Xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Chủ tịch HĐTV, các thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, bộ phận đàm phán mua cổ phần và các bộ phận có liên quan.

- Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài Chính; Văn phòng Chính Phủ: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm.

- Đối với Bộ Công an:  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Công an trong việc tham mưu ban hành 3 văn bản tham gia ý kiến với Bộ TT-TT.

Chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm.

Về xử lý kinh tế

-Bộ TT-TT và Mobifone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền mà Mobifone đã thanh toán trong việc mua 95% cổ phần AVG; thực hiện các kết luận, xử lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Truy thu từ Mobifone, nộp vào ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 1,3 tỉ đồng.

- Chủ tịch HĐTV; Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính - Kế toán của Mobifone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền 1,54 tỉ đồng chi phí tư vấn đã chi cho 2 công ty tư vấn (AMAX và VCBS).

(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 17.
(eMagazine) - Những địa chỉ trách nhiệm trong thương vụ MobiFone mua AVG - Ảnh 18.

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Bình Luận
0 người đã bình luận bài viết này
Mới nhất Hay nhất