Ông Nguyễn Hồ Hải: Thẳng thắn đối thoại và phản ánh trung thực ý kiến cử tri - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Hồ Hải: Thẳng thắn đối thoại và phản ánh trung thực ý kiến cử tri - Ảnh 2.

Tôi tên Nguyễn Hồ Hải, là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, hiện là Phó Bí thư Thành ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. 

Trong nhiệm kỳ qua, với nhiệm vụ được phân công, tôi đã cùng với Hội đồng nhân dân Thành phố không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nỗ lực để xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; giữ vững vị trí, vai trò của thành phố đối với khu vực và cả nước; đồng thời gắn bó với cử tri, có nhiều ý kiến với Hội đồng nhân dân Thành phố trong việc giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố, góp phần giải quyết những yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Được sự tín nhiệm của cử tri và sự chấp thuận của tổ chức, tôi rất vinh dự được tiếp tục tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với nhiệm vụ của một cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, tôi xác định trách nhiệm và chương trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các trọng tâm sau:

Cùng lãnh đạo Thành phố nghiên cứu và triển khai thực hiện những giải pháp để phát triển Thành phố, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, do dân, vì dân; tiếp tục quan tâm đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách đối với các giới, đồng bào Thành phố, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Luôn lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, hưu trí, cựu chiến binh... Thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phản ánh trung thực những ý kiến đóng góp của cử tri đến Hội đồng nhân dân Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, phương tiện thông tin đại chúng để tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước; nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến dân chủ, dân sinh, xây dựng cơ sở, hạ tầng giao thông, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của người dân Thành phố và các vấn đề an sinh xã hội khác trên tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng".

Nghiên cứu, tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân Thành phố có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để Thành phố phát triển, hội nhập. Bên cạnh đó, góp phần đề ra những chủ trương, chính sách thuận lợi giúp Quận 11 phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như cần khuyến khích đầu tư phát triển các khu thương mại, siêu thị, các ngành dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao và các loại hình dịch vụ đô thị, văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục - thể thao; tiếp tục phát triển các khu chuyên doanh hàng cao cấp tại các tuyến đường trung tâm theo quy hoạch; đẩy mạnh đầu tư phát triển và chỉnh trang đô thị; tập trung rà soát phương án sắp xếp sử dụng đất và nhà xưởng, các quy hoạch kéo dài, quy hoạch không khả thi, đặc biệt là quy hoạch các khu chức năng để kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp với nguồn lực và tình hình thực tế; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Với trách nhiệm của một công dân sinh ra và trưởng thành tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả cử tri. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của các cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung cũng như Quận 11 nói riêng ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Bình Luận
0 người đã bình luận bài viết này
Mới nhất Hay nhất