Ông Phan Nguyễn Như Khuê: Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân - Ảnh 1.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê: Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân - Ảnh 2.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, tôi đã có nhiều nỗ lực để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội. Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tôi sẽ tiếp tục gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định pháp luật; kịp thời chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Tham gia có hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đề xuất nhiều chính sách, giải pháp để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước; nghiên cứu đóng góp vào việc ban hành các chính sách và giải pháp nhằm giải quyết đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm các chính sách an sinh xã hội; bảo hiểm y tế, viện phí, học phí phải hợp lòng dân; đối với người nghèo, thu nhập thấp, người diện chính sách, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật…được chăm sóc tốt hơn; đầu tư phát triển giáo dục, y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chú trọng đến trật tự an ninh, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, giải quyết chất lượng cuộc sống cử tri ngày càng tốt hơn.

Tham gia đầy đủ vào các hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, phát huy quyền giám sát tối cao của Quốc hội trong việc thực thi chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn Thành phố; những vấn đề mà đa số cử tri và nhân dân Thành phố quan tâm, bức xúc, qua đó đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương góp phần xây dựng và phát triển Thành phố./.

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Bình Luận
0 người đã bình luận bài viết này
Mới nhất Hay nhất