Ông Trần Hoàng Danh: Luôn giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân - Ảnh 1.
Ông Trần Hoàng Danh: Luôn giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân - Ảnh 2.

Tôi tên: TRẦN HOÀNG DANH, hiện công tác tại Quận ủy Quận 12 với nhiệm vụ được giao là Bí thư Quận ủy.

Là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được Quý vị cử tri tín nhiệm, tôi sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân, đóng góp thiết thực vào hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố, với những nội dung công việc trọng tâm như sau:

Luôn giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, thường xuyên đi cơ sở, trực tiếp tiếp xúc, gặp gỡ với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Với nhiệm vụ Bí thư Đảng bộ Quận, tôi chủ động đề xuất và chỉ đạo tổ chức thực hiện những giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương, đồng thời từ thực tiễn của Quận 12 sẽ tham gia xây dựng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung những chính sách, giải pháp phù hợp cho sự phát triển chung của Thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách mới của chính quyền đô thị tại Thành phố.

Đầu tư nghiên cứu, đề xuất những vấn đề phát triển Thành phố và Quận 12 về kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề Nhân dân Quận 12 quan tâm, nhất là tổ chức thực hiện các dự án về phát triển giao thông để giảm ùn tắc, giảm ngập nước, kiên cố hóa bờ bao, nạo vét kênh rạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xây dựng trường học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện đúng quy định, chính sách, pháp luật đối với công nhân, người lao động.

Phát huy kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, tích cực đóng góp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Cùng với Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đơn vị Quận 12 thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đô thị, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân quận và phường; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương chiến khu An Phú Đông, Vườn Cau Đỏ Anh hùng, góp phần xây dựng Quận 12 văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Bình Luận
0 người đã bình luận bài viết này
Mới nhất Hay nhất