Ông Trần Ngọc Sơn: Thực hiện hiệu quả các chế độ an sinh xã hội và phúc lợi xã hội - Ảnh 1.
Ông Trần Ngọc Sơn: Thực hiện hiệu quả các chế độ an sinh xã hội và phúc lợi xã hội - Ảnh 2.

Hiện nay là Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, qua quá trình làm việc trong ngành Lao động, người có công và xã hội, tôi có nhiều điều kiện để lắng nghe ý kiến của người cao tuổi, người có công với cách mạng, người lao động, người nghèo, người khuyết tật, người cơ nhở, của phụ nữ và trẻ em…; thông qua hoạt động hàng ngày giúp tôi hiểu hơn về tâm tư, tình cảm, thực trạng và nhu cầu của những người có hoàn cảnh, những người yếu thế, cần được chia sẻ; để từ đó có thể tham mưu, giải quyết tốt nhiệm vụ mình đang đảm nhận.

Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là một vinh dự rất lớn của tôi. Nếu được quý bà con cử tri tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ nỗ lực tập trung thực hiện nhiều hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ của mình với các trọng tâm sau:

Tôi sẽ giữ liên lạc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với cử tri để lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của cử tri; đề xuất và cùng Hội đồng nhân dân Thành phố tích cực giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Thành phố đi vào cuộc sống để Thành phố ngày càng phát triển.

Từ thực tiễn công tác trong ngành lao động, người có công và xã hội, với vai trò của mình, bên cạnh việc tham mưu, đề xuất những giải pháp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như: ưu đãi đối với người có công cách mạng, những chính sách, giải pháp hỗ trợ hiệu quả đối với người nghèo, người yếu thế; tôi sẽ tập trung phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất triển khai:

Các giải pháp thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thực hiện tốt Luật trẻ em.

Các giải pháp thực hiện có hiệu quả để người nghèo vươn lên thoát nghèo, Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025, không để ai bị bỏ lại phía sau; đảm bảo thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách về an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Chính sách của nhà nước về xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp, lao động việc làm; để người lao động có tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp đảm bảo việc làm ổn định; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Thành phố và hội nhập.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố là vinh dự và cũng là động lực giúp tôi nỗ lực hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, đáp ứng sự mong đợi của bà con. 

Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý cử tri.

Xin trân trọng cám ơn./.

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Bình Luận
0 người đã bình luận bài viết này
Mới nhất Hay nhất