Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp gào thét giữa phiên tòa

Xuân Huy - Huế Xuân