Bạc Liêu: Kỷ niệm 100 năm ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang”

Phúc Nguyên - Mỹ Uyên - Hải Lê