Trẻ mắc bệnh hô hấp tăng cao, bệnh viện phải kê thêm giường ở hành lang

Hải Yến - Đức Huy - Huế Xuân