Bắt cá sấu nặng 680 kg cắn chết người ở Indonesia

Thanh Long