Bắt được kẻ tống tiền người yêu cũ

Trọng Tín - Xuân Huy - Quốc Thắng