Bê con 3 mắt, 4 mũi được hạ sinh ở Ấn Độ

Mỹ Uyên - Thanh Long