Sau khi bị CSGT lập biên bản,người đàn ông có những lời lẽ khó nghe

Huế Xuân - Ý Linh