Ca nghi mắc Covid -19 làm việc tại Công ty PouYuen Việt Nam 

Huỳnh Như - Ngọc Lý