Cảnh hoang tàn trong siêu dự án 25.000 tỉ đồng

Lê Giang – Mỹ Uyên – Thanh Long