Cảnh tượng đàn cá heo chơi "lướt ván" gần bờ

Thanh Long