Báo Người Lao Động mang nhiều phần quà đến với các chiến sĩ bộ đội

Lê Vĩnh – Thanh Long – Mỹ Uyên