Nhóm khủng bố, đặt chất nổ ở trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, TP HCM  hầu tòa

Đức Huy