Công an Quảng Nam vào TP HCM làm căn cước công dân cho người Quảng xa quê

Ngọc Lý - Thanh Long