Đông đúc người dân đổ ra bến xe về quê ăn Tết

Ngọc Lý- Huế Xuân