Đồng Nai phong tỏa 20 hộ dân liên quan đến nữ quán bar nhiễm Covid-19

Nguyễn Tuấn - Lê Duy - Ngọc Lý