Karaoke ở TP HCM ngày đầu mở lại, chuẩn bị sẵn phòng cách ly tạm thời

Ngọc Lý - Thanh Long