Lần đầu tiên Văn Quyết đoạt giải Quả bóng Vàng Việt Nam

Hải Yến - Quốc Thắng