Mai Vàng nhân ái”: Trao gửi yêu thương đến văn nghệ sĩ trên mọi miền đất nước

Thanh Hiệp - Mỹ Uyên - Thanh Long