Một thị trấn ở Đức dùng 72.000 tấn kim cương để xây nhà

Thanh Long