Lực lượng CSGT ra quân điều phối giao thông tại các bến xe

Huế Xuân - Nghĩa Huỳnh