Người đàn ông có 12 người vợ, 102 đứa con và 568 đứa cháu quyết định dừng sinh

Thanh Long