Những ngày qua, cà phê muối là một trong những “hot search” trên các diễn đàn ăn uống của giới trẻ

Quỳnh Trâm - Xuân Huy