Rất đông người tình nguyện đăng ký thử nghiệm vắc-xin Covid-19

Huỳnh Như - Thanh Long