Shipper “rồng rắn” tại các quán ăn, chen nhau lấy hàng giữa mùa dịch

Huế Xuân - Ngọc Lý