Thảm họa động đất: Bé gái Syria che chắn em trai suốt 17 giờ chờ đội cứu hộ

Thanh Long