Thầy lang cao tay, cưới 7 vợ trong cùng một ngày

Thanh Long